Skip to content

Geneetika sõnastik

idiogramm (ingl. Idiogram)

 • by

Liigiomase kromosoomistiku metafaasikromosoomide ühekordse komplekti kujutis, mis esitab kromosoomide suurust, kuju ja vöötmustrit (G-, C-, T-, NOR-vöödistused).

idutee mosaiiksus (ingl. Germ-line mosaicism)

 • by

Mosaiiksus seisneb selles, et osas embrüonaalsetes rakkudes tekib geeniviga, kuid see ei pruugi olla tuvastatav organismi kõigi kudede ralludes, näiteks valgeliblede analüüsil.

iduteeliin (ingl. Germ line)

 • by

Sugurakke moodustatakse diploidsete sugurakkude eellasrakkudest (spermato- ja oogoonid) sugurakke moodustavas koes või organis (väänilised seemnetorukesed testistes või munasarja korteks).

iduteerakud (ingl. Germ-line cells)

 • by

Loomade varases embrüogeneesis eralduvad iduteerakud ülejäänud rakkudest ja rändavad gonaadialgmetesse, millest tekivad suguorganid, kus moodustavad hiljem gameedid.

imaginaardisk (ingl. Imaginal disc)

 • by

Drosophila ja teiste täismoondega putukate vastse rakukogum, millest areneb välja täiskasvanud isendi kindel organ (tundlad, silmad, tiivad jt.).

immunogeen (ingl. Immunogene)

 • by

Antigeen, mis kutsub esile immuunvastuse. Praktiliselt kõik bioloogilised makromolekulid (polüpeptiidid, polüsahhariidid, nukleiinhapped) võivad toimida antigeenidena ning enamasti ka immunogeenidena.

immuunvastus (ingl. Immune response)

 • by

Organismi vastureaktsioonid (kompleksvastus) organismi tunginud patogeeni (viirus, bakter, seen), muu kehavõõra raku, samuti võõraine vastu.

in situ hübriidimine (ingl. In situ hybridization)

 • by

Spetsiifiliste DNA-järjestuste asukoha määramine kromosoomis, hübriidides märgistatud DNA või RNA-ga kromosoomide denatureeritud DNA-d ja visualiseerides hübridatsiooni autoradiograafiliselt või fluorestsentsmikroskoobis.

in vitro (lad. in vitro)

 • by

Bioloogilise protsessi katseline läbiviimine või vaatlus organismiväliselt, katseklaasis.

induktor (ingl. Inducer)

 • by

Madalmolekulaarne aine, mis repressorvalguga seondudes moodustab kompleksi, mis pole edaspidi enam võimeline operaatoriga seonduma. Seepärast lülitatakse induktori toimel sisse operaatori poolt kontrollitud geenide avaldumine.

inimrass (ingl. Human race)

 • by

Inimese puhul käsitletakse rassi mõistega diskreetset ja geneetiliselt eristatavat liigisisest alagruppi, mis on evolutsiooniliselt tekkinud teistest populatsioonidest geograafiliselt isoleerituna.

inosiin, I (ingl. Inosine, I)

 • by

Nukleotiid tRNA-de antikoodoni 5´-positsioonis, mille N-aluseks on hüpoksantiin. Inosiin moodustub adenosiini posttranskriptsioonilisel modifikatsioonil.

insertsioon (ingl. Insertion)

 • by

Mutatsioonitüüp, kus kromosoomi või geeni struktuuri siseneb üleliigne kromosoomiosa (tavaliselt teisest kromosoomist) või DNA-lõik (üks või mitu uut aluspaari). Ka transposooni sisenemine.

insuliin (ingl. Insulin)

 • by

Kõhunäärme peptiidhormoon, mis reguleerib süsivesikute ja rasvade metabolismi, näiteks vere suhkrusisaldust.

integron (ingl. Integron)

 • by

Integronid sisaldavad integraasi geeni ja külgnevat rekombinatsioonisaiti attl. Integron on võimeline haarama endasse näiteks antibiootikumiresistentsuse geenikassette. Rõngasjas geenikassett muudetakse lineaarseks integraasi vahendatud rekombinatsioonil.

intein (ingl. Intein)

 • by

Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise introniga.

interaktsioon (ingl. Interaction)

 • by

Statistikas efekt, mida pole võimalik seletada osalevate faktorite summeeruva toimega. Kõrvalekalle aditiivsest (summeerivast) toimest.

interfaas (ingl. Interphase)

 • by

Rakutsükli faas, mil rakk ei jagune. Metaboolne faas, milles DNA replitseerub. Mitoosi telofaasile järgnev pikenenud periood enne järgmise mitoosi profaasi.

interon (ingl. Interons)

 • by

Plasmiidis ori-piirkonnas asuvad replikatsiooni initsiaatorvalku siduvad kordusjärjestused, mis konkureerivad sama valgu eri sidumissaitidega.

interseks (ingl. Intersex)

 • by

Organism, kellel on isas- ja emasorganismi vahepealsed sekundaarsed sugutunnused. Fenotüüp, mille puhul ilmnevad nii emas- kui ka isasorganismide tunnused.

intronid (ingl. Introns)

 • by

Eukarüootsete geenide DNA-aluste vahejärjestused, mida ei esine töödeldud RNA-transkriptis, kuivõrd nad lõigatakse splaissingul primaarsest RNA-transkriptist välja.

ioniseeriv kiirgus (ingl. Ionizing radiation)

 • by

Elektromagnetilise spektri osa, mis põhjustab molekulis positiivsete ja negatiivsete laengupaaride (ioonipaaride) teket. Ioniseeriva kiirguse näiteks on röntgenikiirgus (X-kiirgus) ja gammakiirgus. Vt. mitteioniseeriv kiirgus.

IR (ingl. IR)

 • by

Inverteeritud kordusjärjestused. Vt. otsmised pöördkordusjärjestused.

isassteriilsus (ingl. Male infertility)

 • by

Mõnedel maisisortidel isasõisikud (taime ladvas) ei arene välja, emasõisikud (lehekaenlas) on aga jätkuvalt viljakad ja neid saab ristata teiste isasfertiilsete maisiliinidega.

isohoorid (ingl. Isochores)

 • by

Püsisoojaste loomade genoom on segmenteerunud plokkideks (300 kb) e. isohoorideks. G+C hulga alusel jaotatakse isohoorid kergeteks (L) ja rasketeks (H).