Skip to content

Geneetika sõnastik

mälu-B-rakud (ingl. Memory B cells)

 • by

Üks immuunsüsteemi mälurakkude tüüpe. Puutudes hiljem kokku sama antigeeniga, on nad võimelised vastavaid antikehi kohe ka produtseerima.

massvalik (ingl. Mass selection)

 • by

Ristamiseks ja järglaste andmiseks aretuses valitakse populatsioonist grupp isendeid nende individuaalsete omaduste alusel, mitte aga nende vanemate ja järglaste fenotüüpide põhjal.

matriits (ingl. Template)

 • by

Näidis või šabloon. DNA säilitab kodeeritud informatsiooni ning toimib kui mudel või matriits, millelt kopeeritakse komplementaarne DNA-ahel või transkribeeritakse see RNA-ks.

mediaan (ingl. Median)

 • by

Mõõtekogumis keskne suurus, millest üles- ja allapoole jääb võrdne arv mõõtmistulemusi. Mediaan on variatsioonirea keskmine liige.

meioos (ingl. Meiosis)

 • by

Rakujagunemisviis, kus sugurakkude või eoste eellasrakkude kromosoomide arv redutseerub kaks korda, lähtuvalt diploidsest (2n) või somaatilisest kromosoomide arvust. Selle protsessi tulemusena moodustuvad loomadel gameedid ja… Read More »meioos (ingl. Meiosis)

melaniin (ingl. Melanin)

 • by

Looduses kõikjal esinev pruun või kollane pigment. Bioloogilise melaniini levinum vorm on eumelaniin (pruun või must); teine vorm on feomelaniin (kollane või punane).

membraan (ingl. Membrane)

 • by

Molekulaarstruktuur, mis koosneb lipiididest ja valkudest. Ümbritseb rakku ja rakutuuma (kahekihiline membraan), aga ka rakusiseseid organelle (nt. mitokondrid, kloroplastid – kahekihilise membraanina; lüsosoomid, erinevad vesiikulid,… Read More »membraan (ingl. Membrane)

mer (kr. Meros, ingl. mer)

 • by

Üksikahelalises oligonukleotiidses polümeeris olev üksus e. nukleotiid. Näiteks 12-mer on 12-nukleotiidiline üksikahelaline ala DNA-s.

merosügoot (ingl. Merozygote)

 • by

Osaline sügoot, mis moodustub geneetilise info osalisel ülekandel (protsess ühesuunaline, vahetust pole), näiteks bakterite konjugatsioonil ja transformatsioonil. Vt. eksogenoot; endogenoot.

mesoderm (ingl. Mesoderm)

 • by

Keskmine looteleht, mis moodustub looma varases embrüos ning millest kujunevad sellised organismi osad nagu luud, lihased ja sidekude.

metafaas (ingl. Metaphase)

 • by

Raku jagunemise faas, kus kromosoomid kogunevad ekvatoriaalplaadile (metafaasiplaadile) ja on tänu kondenseerumisele eristatavad ka valgusmikroskoobis. Järgneb profaasile ning eelneb anafaasile ja telofaasile.

metastaas (ingl. Metastasis)

 • by

Primaarsest kasvajakoldest organismi teistesse, algul mittetabandunud organitesse migreerunud kasvajarakud, mis võivad anda sekundaarseid kasvajaid.

metüülguaniin -O6 (ingl. O6-methylguanine)

 • by

Modifitseeritud nukleotiid, mis paardub nii C- kui T- nukleotiididega, kuid DNA replikatsiooni käigus lülitab DNA polümeraas vastasahelasse vaid T, mistõttu tekib mutatsioon.

MHC-geenid, klass I (ingl. MHC genes class-I)

 • by

Transplantatsiooniantigeenid, mis kodeerivad immuunglobuliinse struktuuriga glükoproteiine, mis on ankurdatud rakumembraanile selliselt, et antigeenne determinant ulatuks rakust välja.

MHC-geenid, klass II (ingl. MHC genes class-II)

 • by

Kodeerivad immunoglobuliinse struktuuriga glükoproteiine, mis asuvad peamiselt B-lümfotsüütide ja makrofaagide pinnal, et võimaldada neil interakteeruda abistaja e. abi-T-rakkudega.

mikrodeletsioonid (ingl. Microdeletions)

 • by

Mutatsiooni tagajärjel kaob DNA-ahelast nukleotiidipaar (punktmutatsioon), mille tulemusena muutuvad lugemisraam ja seetõttu ka polüpeptiidahela struktuur ning funktsioon.

mikroinsertsioonid (ingl. Microinsertions)

 • by

Uue nukleotiidipaari lülitumine DNA-ahelasse, mistõttu muutub lugemisraam. Alates mutatsiooni kohast loetakse koodoneid ühe nukleotiidi võrra nihkes, millega muutuvad polüpeptiidahela struktuur ja funktsioon.

mikrokiip (ingl. Microchips; Microarray)

 • by

Diagnostiline meetod, kus ränikihiga klaasile on korrapäraselt üliväikestesse sektoritesse seotud tuhandeid in vitro sünteesitud lühikesi diagnostilisi geeniproove, mis hübriiduvad vaid DNA täieliku homoloogsuse korral.

mikrotuubulid (ingl. Microtubules)

 • by

Seest õõnsad kõige suuremad tsütoskeleti elemendid raku tsütoplasmas (23 μm), millel on suur tähtsus rakuorganellide liikumises – näiteks mitoosikäävis.

mimikri (ingl. Mimicry)

 • by

Ühe looma- või taimeliigi välimuslik sarnasus teisega, mis võimaldab neist ühe kaitset või sigimisedu.

minimaalsööde (ingl. Minimal medium)

 • by

Mikrobioloogiline sööde, mis sisaldab vaid neid komponente (anorgaanilised soolad, üks süsinikuallikas, teatud vitamiin), mis on hädavajalikud metsiktüüpi organismide kasvuks ja paljunemiseks.

minisatelliidid (ingl. Minisatellites)

 • by

DNA-järjestused, mis sisaldavad polümorfseid 20–70 nukleotiidi pikkusi kordusjärjestusi. Nende polümorfismil põhineb geneetiline sõrmejäljeuuring.

miRNA-d (ingl. miRNAs)

 • by

Eukarüootide lühikesed (kuni 22 nukleotiidi) RNA-d, mis on posttranskriptsioonilisteks regulaatoriteks. Seonduvad komplementaarsuse alusel mRNA nukleotiidijärjestustega, takistades translatsiooni toimumist. Vt. geenivaigistus; RNA interferents.

mitokonder (ingl. Mitochondria)

 • by

Taime- ja loomaraku tsütoplasmas olevad organellid, kus toimub oksüdatiivse fosforüülimise tulemusel energia (ATP) talletamine.

mitoos (ingl. Mitosis)

 • by

Rakujagunemise viis. Interfaasis duplitseerunud kromosoomide lahknemine ning raku tsütoplasma (koos de novo sünteesitud organellidega) jagunemine kahe geneetiliselt identse tütarraku tekkel.

mitootiline segregatsioon (ingl. Mitotic segregation)

 • by

Geenide lahknemine mitoosiprotsessis. Selline vegetatiivne segregatsioon tuleneb geneetiliselt heterogeensete tsütoplasmaatiliste organellide DNA replikatsioonist ja organellide juhuslikust jaotumisest tütarrakkude vahel.

mittemärklaudorganismid (ingl. Nontarget organisms)

 • by

Märklaudorganismidesse toimivatel selektiivsetel kemikaalidel (pestitsiidid, herbitsiidid jt.) võib olla looduslik kõrvaltoime teistesse, mittemärklaudorganismidesse (inimene, looduslikud eluvormid, mesilased jt.).