Skip to content

Geneetika sõnastik

Okazaki fragment (ingl. Okazaki fgragment)

 • by

DNA-sünteesil DNA-viivisahelal sünteesitud fragment (prokarüootidel 1000–2000 ja eukarüootidel 100–200 bp), mis koosneb lühikesest RNA praimerist ja järgnevast DNA-polünukleotiidist.

ökotüüp (ingl. Ecotype)

 • by

Kindlate omadustega organismid või populatsioonid, mis on adapteerunud mingi loodusliku asukohaga (ökonišiga).

oktaploid (ingl. Octaploid)

 • by

Rakk või organism, mille kõigi rakkude tuumas on 8 haploidset genoomi või kromosoomikomplekti (kromosoomiarv 8n).

oligonukleotiid (ingl. Oligonucleotide)

 • by

Tavaliselt 5–60 nukleotiidist koosnev sünteetiline üheahelaline DNA või RNA, mida kasutatakse näiteks sondina nukleiinhapete hübriidimisel (in situ hübridatsioon).

oomikateadused (ingl. Omics)

 • by

Genoomitasandilised genoomi valkude ja metabolismi, struktuuri ja funktsiooni uurimisele pühendunud distsipliinid.

operaator (ingl. Operator)

 • by

Operoni osa, mis kontrollib ühe või mitme struktuurgeeni avaldumist, olles seondumissaidiks ühele või mitmele regulaatorvalgule.

operaatormutatsioonid (ingl. Operator mutations)

 • by

Mutatsioonid, mis põhjustavad operoni või geeni konstitutiivset ekspressiooni. Mutatsioon toimib vaid cis-asendis, sest siin pole tegemist difuusse valguga, vaid orienteeritud DNA-järjestustega.

operon (ingl. Operon)

 • by

Grupp geene, mis moodustavad ühtse regulatoorse või kontrollüksuse. Üksus koosneb operaatorist, promootorist ja struktuurgeenidest. Omased prokarüootidele.

opiinid (ingl. Opines)

 • by

Agrobacterium tumefaciens’e Ti-plasmiidiga nakatatud taimed hakkavad tootma arginiini derivaate opiine. Sõltuvalt bakteritüvest sünteesitakse kas nopaliini või oktapiini, mille bakteriaalsest katabolismist vabanenud energiat kasutavad bakterid energiaallikana.

organell (ingl. Organelle)

 • by

Rakus kindla funktsiooniga spetsialiseerunud struktuurid. Näiteks ripsloomade ripsmed, raku tuum, raku mitokondrid jt.

ovulatsioon (ingl. Ovulation)

 • by

Emasorganismide menstruatsioonitsükli osa, mil toimub munaraku vabanemine munasarja Graafi folliikulist ja liikumine munajuhasse.