Skip to content

Geneetika sõnastik

F-faktor (ingl. F factor)

  • by

Bakteriaalne episoom, mille tra-geenid määravad bakteri võime funktsioneerida konjugatsioonil geneetilise doonorina (isasena). Bakteri sugufaktor.

F1 (ingl. F1)

Esimene hübriidpõlvkond. Homosügootide (puhasliinide, sortide, tõugude) ristamisel saadud esimese põlvkonna järglased.

F2 (ingl. F2)

  • by

Teine hübriidpõlvkond, mis saadakse F1-põlvkonna isendite omavahelisel ristamisel (inter se) või isetolmlemisel. Kontrollitud eksperimentaalsetes tingimustes (ka F1-järglaste iseviljastumisel) toimub järglaste sisearetuslik saamine.

feminiseerumisgeen (ingl. Feminization gene)

  • by

Feminiseerumist põhjustab mutatsioon androgeeni retseptorgeenis. Feminiseerumist määravate geenide funktsioonist tuleneb X0-loomade (nt. varbuss) arenemine spermat mittetootvateks emasteks.

fenokoopia (ingl. Phenocopy)

  • by

Mingist keskkonnategurist tingitud tunnusemuutus, mis sarnaneb kindlast geenmutatsioonist põhjustatud fenotüübiga.

fenotüüp (ingl. Phenotype)

  • by

Organismi vaadeldavad (vahetult või tehniliselt ja eksperimentaalselt) tunnused, mis on määratud tema genotüübi ja keskkonnategurite koostoimes.

feromoon (ingl. Pheromone)

  • by

Organismi poolt keskkonda eritatav, enamasti liigisiseselt toimiv signaalaine. Eristatakse suguferomoone (atraktante), agregatsiooni-, häire- ja jäljeferomoone. Eriti iseloomulikud putukatele.

fimbriad (ingl. Fimbriae)

  • by

Raku kiudjad pinnastruktuurid. Prokarüootidel põhiliseks adhesiooniliseks virulentsusfaktoriks. Vt. piilid.

Fish-domeen (ingl. Fish domain)

  • by

Vektoriraamatukogus ekspresseeruvad paljud hübriidvalgud, mis sisaldavad eristatavat domeeni ja mida saab seeläbi avastada e. kinni püüda („kalastada“).