Skip to content

ülesvoolu asuv regulatoorne ala e. järjestus (ingl. Upstream regulatori region, URR; Upstream regulatory sequences, URS)

  • by

Viiruste mittekodeeriv ala, mis sisaldab viiruse replikatsiooni alguspunkti ja transkriptsiooni regulatsiooniks vajalikke promootoreid ning cis-toimelisi regulatoorseid elemente.

Related Entries