A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z- Zo Zw

Zoo-FISH (ingl. Zoo-FISH)

Mingi liigi kromosoomi DNA piirkond (teadaolev de novo sünteesitud järjestus) märgistatakse erinevate fluorestseeruvate värvmärgistega ja hübriiditakse uuritava liigi kromosoomidega (kogu DNA-ga) võrdleval genoomsel uuringul.

Sarnased vasted