A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X-inaktivatsiooni keskus (ingl. X-inactivation centre, XIS)

X-kromosoomi inaktivatsioon algab kindlast X-kromosoomi kohast, X-inaktivatsiooni keskusest, ning levib edasi mõlemas suunas, kromosoomi mõlema otsani. Moodustub inaktiivsete geenidega X-kromosoom.

Sarnased vasted