A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

võrdlev genoomhübridatsioon (ingl. Comparative genomic hybridization)

Molekulaar-tsütogeneetiline meetod DNA kordusjärjestuste koopiate hulga tuvastamiseks kromosoomides, eriti kasvajarakkudes. Sondina kasutatakse korraga eri fluorestseeruvate värvidega märgistatud uurimismaterjali ja võrdlusproovi DNA-d.

Sarnased vasted