virulentsusgeenid (ingl. Virulence genes)

Virulentsust määravad geenid.