viroid (ingl. Viroid)

Väike infektsioosne üksus (haigustekitaja). Koosneb rõngasjast RNA-molekulist.