A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

veaaldis reparatsioon (ingl. Error-prone repair)

Veaaldiste polümeraaside toimel lülitatakse DNA-ahelatesse valesid nukleotiide ning kõrvaldatakse üksikahelatesse jäänud tühikud. See suurendab drastiliselt mutatsioonisagedust. DNA polümeraasi toimel tekivad eelkõige raaminihkemutatsioonid, DNA polümeraas V toimel aga nukleotiidide asendusmutatsioonid.

Sarnased vasted