varieeruva arvuga tandeemsed kordused, VNTR (ingl. Variable number tandem repeats, VNTR)

Tandeemsete koopiate arv on populatsioonis tugevalt polümorfne. VNTR-polümorfism on seotud restriktsioonisaite sisaldavate tandeemsete kordusjärjestuste arvuga.

Sarnased vasted