valgusindutseeritud geenide aktivatsioon (ingl. Light-induced gene activation)

Roheliste taimede fotosünteesil osalevate ensüümigeenide aktivatsioon. Vt. ribuloos-1,5-bifosfaadi karboksülaas/oksügenaas.