vaikiv polümorfism (ingl. Silent polymorphism)

DNA järjestusvariandid, mis ei muuda valkude aminohappelist järjestust.