A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vabanemisfaktorid (ingl. Release factors)

Lahustuvad valgud, mis tunnevad ära mRNA terminaatorkoodonid ja lõpetavad nendega koostoimes translatsiooni, s.t. valk vabaneb mRNA-ribosoom-kompleksist.

Sarnased vasted