A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vabadusastmete arv (ingl. Degrees of freedom)

Indeks, mis seostub katsetulemuste sagedusjaotusega, näidates katsetulemuste statistilist tõesust (df = objektide arv – 1).