A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

universaalsus (geneetilise koodi) (ingl. Universality of genetic code)

Praktiliselt kõigil liikidel on koodonitel sama tähendus (üksikute eranditega).

Sarnased vasted