tühik (ingl. Gap)

Kaksikahelalise DNA ühes ahelas puuduvad nukleotiidid (üks või mitu).