tsüstilise fibroosi transmembraanne konduktiivsusregulaator (ingl. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)

Mutantne valk, mis osaleb soolade transpordil läbi membraani. Üheks esmaseks tsüstilise fibroosi tunnuseks on ülemäärane soolase higi eritus e. organismi soolade tasakaalu muutused.

Sarnased vasted