tsentrosoom (ingl. Centrosome)

Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liituvad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole.

Sarnased vasted