trombotsüütide kasvufaktor (ingl. Platelet-derived growth factor)

Kasvufaktor, mis on vajalik indiviidi embrüonaalses arengus, haavade kinnikasvamisel jt. protsesside puhul.