trans-toimeline (ingl. Trans acting)

Mõiste kirjeldab difundeeruvaid aineid, mis toimivad rakus ruumiliselt eraldatud üksustes.