tõukeasend (trans-konfiguratsioon) (ingl. Repulsion, trans configuration)

Kombinatsioon, kus kaksikheterosügoot on saanud mutantse alleeli ja metsiktüüpi alleeli mõlemalt vanemalt. Näiteks a + / a + x + b / + b vanemad moodustavad kombinatsiooni a + / + b. Vt. tõmbeasend.

Sarnased vasted