A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tinglikult letaalne mutatsioon (ingl. Conditional lethal mutation)

Mutatsioon, mis on letaalne ühtedes keskkonnatingimustes (restriktiivsed tingimused), kuid mitteletaalne (elujõuline) teistes keskkonnatingimustes (permissiivsed tingimused).

Sarnased vasted