terminatsioonisaidi mitteäratundmine (ingl. Nonrecognition of termination site)

Modifitseeritud RNA polümeraas saab ületada terminatsioonisaidi/-signaali ja mitte lõpetada transkriptsiooni.

Sarnased vasted