temperatuurišokivalk, HSP (ingl. Heat-shok protein)

Kõrgenenud temperatuuri toimel indutseeritakse valgud, mis on ühtedeks kõige konserveerunumateks polüpeptiidideks eluslooduses üldse, leidudes bakteritest inimeseni.