temperatuurišoki vastuselement, HSE (ingl. Heat-shok response element)

Temperatuurišoki transkriptsioonifaktori seondumisjärjestus DNA-l.

Sarnased vasted