temperatuurišoki transkriptsioonifaktor, HSTF (ingl. Heat-shok transcription factor)

Temperatuurišoki tingimustes modifitseeritakse osa tuumavalke fosforüülimisega, mistõttu need valgud saavad seonduda temperatuurišokigeenide ülesvoolujärjestustega ja aktiveerida neid geene.

Sarnased vasted