suguline dimorfism (ingl. Sexual dimorphism)

Ühe liigi sugutunnuste poolest selgelt eristatavad isas- ja emasloomad.

Sarnased vasted