submetatsentriline kromosoom (ingl. Submetacentric chromosome)

Kromosoom, milles tsentromeer ei ole kromosoomi keskel ning kus kromosoomi lühike (p) ja pikk (q) õlg on veidi erineva pikkusega. Inimesel on 13 sellist kromosoomi, kromosoomid 2, 4–12, 17–18 ja X.

Sarnased vasted