struktuurne allelism (ingl. Structural allelism)

Nähtus, kus kaks või rohkem erinevat mutatsiooni asuvad rekombinatsioonitesti tulemuste põhjal samas saidis (mutatsioonide asukohad kattuvad).

Sarnased vasted