steriilsus (ingl. Sterility)

Võimetus anda järglasi.