stabiliseeriv valik (ingl. Stabilizing selection)

Kõrvaldatakse äärmusvormid. Toimib siis, kui populatsiooni keskväärtusega tunnusel on kõrgeim ja äärmusvormidel madal kohastumusmäär. Säilitab olemasolevat kohastumist.