A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

splaissosoom (ingl. Spliceosome)

RNA/valk-kompleks, mis lõikab eukarüootide tuumageenide primaarsetest transkriptidest välja intronid.