somaatiline rekombinatsioon (ingl. Somatic recombination)

Keharakkudes toimuv geneetiline rekombinatsioon. Näiteks geenisegmentide assambleerimine geenides, mis määravad B-lümfotsüütides antikehade raskete ja kergete ahelate ning T-lümfotsüütide retseptorvalkude sünteesi.

Sarnased vasted