A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

skisofreenia (ingl. Schizophrenia)

Vaimuhaigus, mis väljendub tajumise, mõtlemise, tundeelu ja tahteelu muutumises.