signaaliülekande rajad (ingl. Signaling pathways)

Nii pro- kui ka eukarüootide geenide regulatsioon (sisse- või väljalülitamine) on paljudel juhtudel reguleeritud ekstratsellulaarsete mõjurite e. virgatsainete poolt. Signaali jõudmist raku välismembraanilt raku tuumani või vastupidises suunas nimetatakse signaaliülekande rajaks.

Sarnased vasted