sekundaarne ootsüüt (ingl. Secondary oocyte)

Vt. ootsüüt.