A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RNA indutseeritud vaigistav kompleks (ingl. RNA-induced silencing complex, RISC)

Ebastabiilselt seondunud kaksikahelalised siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult ühe RNA-ahela. Säilinud üksikahelaline RNA paardub aluspaaridevahelisel komplementaarsusprintsiibil talle spetsiifilise mRNA-molekuliga, millega pidurdatakse konkreetse geeni ekspressiooni.

Sarnased vasted