ristpärandumine (ingl. Cris-cross inheritance)

Suguliitelise pärandumise juht, kus ema tunnus kandub poegadele ja isa tunnus tütardele.

Sarnased vasted