ribosoomi inaktiveerivad valgud (ingl. Ribosome-inactivating proteins)

Need valgud lagundavad N-glükosiidset sidet adeniini ja riboosi vahel ribosoomi suure alaüksuse RNA-del (28S rRNA eukarüootidel ja 23S rRNA prokarüootidel). Ribosoomid hävivad.

Sarnased vasted