replikatiivne transpositsioon (ingl. Replicative transposition)

Transpositsioonimehhanism, mil transposoon duplitseerub nii, et transponeeruv üksus on algse elemendi koopia. Nii doonoris kui ka retsipiendis (märklaudsaidis) moodustub iseloomulik vaheühend e. teeta-konfiguratsioon. Selline mehhanism on iseloomulik retrotransposoonidele ja toimub ka klass II transposoonidel.

Sarnased vasted