regressioonanalüüs (ingl. Regression analysis)

Korrelatsioonikoefitsient ei näita tunnuste väärtusi. Seda saab selgitada regressioonanalüüsil.