reastatud järjestused (ingl. Alignment)

Järjestusfragmentide paigutamine tegelikku omavahelisse järjestusse.