rakutsükli kontrollpunkt (ingl. Checkpoint)

Moment rakutsüklis, kus kontrollitakse raku funktsionaalset seisundit ja tema valmisolekut rakutsükli jätkumiseks ning sisenemiseks mitoosi/meioosi. On kaks kontrollpunkti (G1- ja G2-faasis), kus rakutsükkel võib jätkuda või suunatakse rakk nn. puhkefaasi, s.t. rakk väljub tsüklist (G0-faas).