rakumembraan (ingl. Cell membrane)

Rakumembraan eraldab raku sisekeskkonna väliskeskkonnast, on selektiivselt läbilaskev ioonidele ja orgaanilistele molekulidele – kontrollib nende transporti rakku sisse ja rakust välja, koosneb lipiidsest kaksikkihist, kuhu on ankurdatud valgud.