rakujagunemine (ingl. Cell division)

Emarakust tütarraku teke.