pulssmärgistus (ingl. Pulse labeling)

Makromolekuli sünteesil lühiajaliselt sisseviidav märgistus (nt. radioaktiivne märgis).