puhastusselektsioon (ingl. Purifying selection)

Kuivõrd mutatsioonid on üldjuhul organismile kahjulikud, siis populatsioonist kõrvaldatakse enamik uudikmutatsioone. Seetõttu on vaadeldav mutatsioonisagedus populatsioonis eeldatavast märksa madalam.

Sarnased vasted