puff (ingl. Puff)

Polüteenkromosoomide eukromatiinsetes alades olevad aktiivsed geenid, mis on nähtavad heledate puhetunud aladena, sest need DNA piirkonnad on lahti spiraliseerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed.

Sarnased vasted